3 минутанд үсээ янзлах 14 арга

1.Үсний пад ашиглах

2. Нимгэн толгойны зүүлт ашиглах.

3. Аалзан хавчаар ашиглах.

4. Өргөн толгойны алчууран зүүлт ашиглах.

5. Франц маягийн шуулт.

6. Дугуйруулан шүлжих арга.

7. Шүлжилтээр цэцэг үүсгэх.

8. Сул зангилаа.

9. Дугуйлан сүлжих өөр нэгэн арга.

10. Толгойгоо тойруулан зүүлт маягаар сүлжих.

11. Хажуу талын гэзэг.

12. Өөр нэгэн төрлийн дугуй засалт.

13. Долгионтой болгох.

 

14. Хэвтээ сүлжмэл.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ